Archive

Home  |  

Mevcut Hal binası Merzifon’da gerçekleşen ticari aktivitenin en merkezi noktasında yer alır. Kentin yerleşik esnafının büyük bir bölümü hal binası çevresinde konumlanır. Bu alan Merzifon’da ve yakın köylerinde yaşayan tüm insanların gündelik pratiklerinde yer eden bir kentsel mekan parçasıdır. Mevcut yapı kentte kapladığı alan ile

READ MORE

Mimarlığın sadece bina tasarımını değil, insanın yaşam alanının tümünü tasarlamayı içerdiği düşüncesinden yola çıkılarak, İKÜ Ataköy 2. Yerleşkesi’nin tasarımında makro ve mikro ölçeklerdeki hedefler belirlenmiştir. Tasarım yaklaşımı alana ulaşım, alan içindeki sirkülasyon, yerleşkenin mevcut doğal ve inşa edilmiş fiziksel çevre ve sosyal çevre ile kurduğu

READ MORE

The site is in the middle of a forest which is a natural preservation area near Nayan Beach at the north west coastline of the Phuket, close to Phuket International airport. The existing settlement includes some buildings settled around a manmade lake that keeps some

READ MORE

The Life Co Detox and Wellness center project is located in the Emirates of Ajman in Alzorah Development. The master plan of the Alzorah in cludes hotels and resorts, residences, golf course and golf villas. The site of 'The Life Co Detox and Wellness Center'

READ MORE