ISTANBUL KÜLTÜR UNIVERSITY NEW CAMPUS

Home  |  ISTANBUL KÜLTÜR UNIVERSITY NEW CAMPUS

ISTANBUL KÜLTÜR UNIVERSITY NEW CAMPUS

Mimarlığın sadece bina tasarımını değil, insanın yaşam alanının tümünü tasarlamayı içerdiği düşüncesinden yola çıkılarak, İKÜ Ataköy 2. Yerleşkesi’nin tasarımında makro ve mikro ölçeklerdeki hedefler belirlenmiştir. Tasarım yaklaşımı alana ulaşım, alan içindeki sirkülasyon, yerleşkenin mevcut doğal ve inşa edilmiş fiziksel çevre ve sosyal çevre ile kurduğu ilişkiler, yerleşke içinde tüm kullanıcıların yaşam kalitesini yükseltecek kapalı, yarı-açık ve açık alan bağlantıları ve etaplama düşünülerek ele alınmıştır. Yerleşke temel olarak üç bölgeye ayrılmıştır. Birinci bölge arazinin doğusundaki lisans eğitimi ile ilgili mekanları içeren kütlelerdir. İkinci bölge gelecekte yükselmesi öngörülen ve araştırma-girişimcilik merkezi (living-lab modeli) olarak çalışması öngörülen batıdaki kütledir. Bu kütlenin son dört katında yüksek lisans öğrencileri için yurt düşünülmüş, böylece geceleri de yerleşkenin yaşadığını hissettirmek amaçlanmıştır. Üçüncü bölge ise bu iki kütlenin arasında yer alan ve alt kotlarda bunları birbirine bağlayan kamusal kapalı, yarı açık ve açık mekanları barındırır. Yarışma alanı içerisindeki kütlesel konumlanma, kampüs çeperindeki yolların önerilen blokların alt katlarında yaratılan kamusal platformlar ile farklı kotlarda buluşturulması niyeti ile ilişkilidir. Kütleler alanın doğu ve batısına yerleştirilmiş, arada bırakılan boşluk, alanın topoğrafyasına uygun olarak platformlar şeklinde kademelendirilmiştir. Doğanın kendi tektoniği ile yapısallık arasındaki bu kesişimden binanın mimari kurgusu şekillenmiştir. Yerleşkenin bu şekilde biçimlenmesi sayesinde tüm kullanıcıların erişebileceği bir sosyal ve kamusal odak meydana getirilmiştir.

Illustration by: admin

Status:

Competition

Project Year:

2016

Area:

12.000 sqm

Type:

University Campus - Education

Design Team:

Emre Arslan, Neslihan Dostoğlu, İlke Tekin, Erenus Atilla,

Location:

Yenibosna / İstanbul